Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger. 

Daglig leder i din Optiker er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning. 

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos oss, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. 

Personopplysninger

Det føres en pasientjournal på deg når du får undersøkelser eller korreksjoner fra oss og vi lagrer informasjon om deg som kreves av journalforskriften. Det inkluderer fødselsdato, adresse og telefonnummer. Helt personnummer lagres kun når det er behov for det. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforodningen Art 6(b).

Der du samtykket til at opplysningen kan benyttes til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via SMS, eventuelt E-post. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforodningen Art 6(a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik infomasjon fra oss. 

Vi er pålagt å oppbevare informasjon 10 år etter siste journalinnføring. 

For forskjellige formål kan vi trenge andre personopplysninger. Hvilke personopplysninger og formålet med disser er beskrevet her i personvernerklæringen. 

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som vi har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene uten vederlag i tråd med lovgivningen. 

Du kan også, når som helst, be oss slette eller rette dine personopplysninger, forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har. 

Opplysninger utleveres på en sikker måte. Med mindre du anmoder om noe annet, gis informasjon i en vanlig elektronisk form. 

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen. 

Arkivering av personopplysninger

Regnskapsloven pålegger oss å lagre transaksjonsdata i 5 år, men for å kunne ivareta kunders rettigheter i forbindelse med garanti og reklamasjon i henhold til forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven og våre salgsbetingelser, lagrer vi kjøpshistorikk i 10 år. 

Sikring av personopplysninger

Vi har gode rutiner for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, tilgangsstyring og arkiveringsrutiner, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting og sletting. 

Endringer i erklæringen

Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å se gjennom erklæringen regelmessig. Dersom det blir utført større endringer som vesentlig endrer vår personvernpraksis kan vi også varsle deg via for eksempel sms. 

Ønsker du at vi sletter dine opplysninger, eller du ønsker å få utlevert dine personopplysninger vi har lagret, så ta kontakt med oss på e-post: post(at)dinoptiker.no

 

8/10-18