Synsundersøkelse

Forutsetningen for et optimalt syn er en grundig og god synsundersøkelse. Denne bruker vi god tid på og har det som trengs av instrumenter og utstyr for at den skal bli så bra som mulig. Det er likevel kompetansen til optikeren som avgjør hvor bra resultatet blir.

Vi er to optikere med kontaktlinsekompetanse som har lov til å bruke diagnostiske medikamenter, den ene har mastergrad innenfor klinisk optometri. Med til sammen over 30 års optiker-erfaring og et intenst ønske om å finne nettopp den helt rette løsningen for DEG, kan du være trygg på at våre  synsundersøkelser er av beste kvalitet.  

Vi deler gjerne undersøkelsen inn i 4 deler  

1. Forundersøkelsen
Her blir en del faste målinger gjort. Målingene avhenger av alder og hva vi har av tidligere undersøkelser. En viktig undersøkelse her er fotografering av HELE øyebunnen, såkalt optomap-bilde.

2. Den fortrolige samtalen, anamnesen
Spørsmål som omhandler tidligere erfaringer med briller eller øyeproblemer. Hvilke utfordringer man har idag. Noe om egen generell helse og litt om synsproblemer i nær familie.


3. 
 Refraksjonen, selve styrkemålingen
Her finner vi fram til styrken som du trenger til dine øyne. Det går også greit å måle styrken på små barn.


4. Oppsummeringen
Her presenterer vi de ulike løsningene som du kan velge. Briller er bare en av flere muligheter som man kan velge mellom. For noen er synstrening eller kontaktlinser en bedre måte å angripe problemet på, og for andre er det å laseroperere øynene å foretrekke. Vi har alle disse løsningene i vår «verktøyskoffert»