synstrening

Samsyn er at hjernen bruker inntrykk fra begge øynene samtidig, og da må øynene se på det samme. Ikke alle problemer med synet kan rettes opp med briller/linser eller laseroperasjon. Synstrening er da mange ganger løsningen.

Når vi blir født ser vi dårlig og har dårlig kontroll på øyemotorikken, men utviklingen starter raskt. “Hardwaren” er raskt på plass, men programvaren må hele tiden utvikles. Noen ganger blir det feil i programvaren og synstrening kan brukes til å prøve å rette opp det.

Synstrening handler om å skape nye synsferdigheter, forsterke øyemotorisk kontroll og styrke øyemuskelatur.

Synstrening kan hjelpe på ulike tilstander blandt annet:

 • Problemer med øyemotorikk og øyebevegelser
 • Problemer med å bruke begge øynene sammen
 • Skjeling
 • Problemer med fokuseringen

Vanlige symptomer som syntrening kan hjelpe:

 • Anstrengte og røde øyne
 • Dobbeltsyn
 • Hodepine
 • Dårlig konsentrasjon under synskrevende aktiviteter
 • Problemer med linjeskift
 • Redusert lesehastighet
 • Tap av sted i tekst
 • Speilvendinger av ord og bokstaver
 • Svie og/eller klør i øynene som øker utover dagen.
 • Hopper over bokstaver/linjer og/eller bytter om på bokstaver
 • Vanskelig å forstå og huske det man leser
 • Teksten flyter sammen.

Synstrening er ofte en kombinasjon av hjemmeoppgaver og kontortrening.