MÅNEDSLINSER/14-DAGERSLINSER

Månedslinser er linser som kan brukes i opptil 30 dager etter åpning. Disse tas av på kvelden, rengjøres og oppbevares i rensevæske. Dette er rimelige linser som finnes i et meget stort utvalg av styrker. 14-dagerslinser brukes på samme måte, men som navnet tilsier i maks 2 uker etter åpning.